Заповед №РА50-588/23.07.2020г. за ПУП - ИПРЗ - м. НПЗ „Артерия Надлез Чавдар Враждебна“

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-588/23.07.2020г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ в следния териториален обхват: УПИ III-„станция за бърза медицинска помощ, многоетажен паркинг“, за поземлен имот с идентификатор 68134.611.1160, кв.2, м. НПЗ „Артерия Надлез Чавдар Враждебна“, район „Подуяне“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 05.08.2020г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.