Заповед № РА50-457-05.06.2020г. от Главния архитект на СО

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-457/05.06.2020г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПРЗ и РУП в следния териториален обхват: УПИ I-25, 28, 29, общ. /поземлени имоти с идентификатори 68134.614.29, 68134.614.25, 68134.614.19, 68134.614.28/; УПИ IV-30б – „за ЖС“ /поземлен имот с идентификатор 68134.614.18/, УПИ VII-„за пешеходна алея и озеленяване“ и изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ по о.т.110а-о.т.111-о.т.329-о.т.328, кв.65, м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата““,  район „Подуяне“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 22.06.2020г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповедта може да видите ТУК


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.