Заповед № РА50-324/30.03.2022г. на Главния архитект на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-324/30.03.2022г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ I-„за офиси, магазини и автосервиз“, ПИ с идентификатор 68134.610.1405, кв.36, м.”Суха река - запад“, район „Подуяне”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 12.04.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и градосутройство” на Столична община.

Заповед № РА50-324-30.03.2022г.pdf


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.