Заповед № РА50-188/22.02.2022г. на Главния архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-188/22.02.2022г., с която се допуска допълване на Заповед № РА50-977/20.12.2021г. на Главния архитект на СО, с която се нарежда да се изработи служебно проект за ПУП – ИПР на трасето на „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“ в участъка между МС-3 III и МС-2 III, к-с“Ботевградско шосе“, ИПР за МС III-2 от ул.“Станислав Доспевски“ до ул.“Поручик Георги Кюмюрджиев“ и ИПР на УПИ I-„за буферен паркинг“, кв.9а, УПИ I-„за озеленяване“ и УПИ III-„за общ.обсл. и трафапост“, кв.15, жк.“Левски – зона В“, УПИ I-„за църква“, кв.24а, жк.“Левски – зона Г“, район „Подуяне”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 11.03.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и гардосутройство” на Столична община.

Заповед РА50-188-22.02.2022


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.