Заглавие: Заповед № САГ22-РА53-334/23.12.2022 г. на Гл. архитект на Столична община за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПРЗ за кв.63в, м. “Хаджи Димитър-част"

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед САГ22-РА53-334/23.12.2022 г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП за кв.63в, м. “Хаджи Димитър-част", в обхват ИПРЗ за УПИ VII-567-„за производствена и складова дейност“ за ПИ с идентификатор 68134.600.597. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 17.01.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед №САГ22-РА53-334/23.12.2022 г. на Гл. архитект на Столична община

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.