Съобщение за върнати писма със стикер - С9790МВ

СЪОБЩЕНИЕ

 

               На 10.12.20г., съгласно чл.46, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане  и опазване на чистотата на територията на Столична община (Наредбата), е поставен стикер-предписание на автомобил „ФОРД ФИЕСТА“, с рег. № С 9790 МВ, паркиран в гр.София,  жк. "Левски Г", пред бл. 5, вх. Е, в паркинг.

                На основание чл.46, ал.2 от Наредбата, е изпратено писмо до собственика, заедно . Писмото е върнато „ Непознат “.

                Предвид горното, на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 46, ал. 7 от Наредбата съобщението се поставя на таблото за обяви в сградата на районната администрация и на интернет страницата на район „Подуяне“.

                 След изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението, същото ще се счита за връчено. След изтичане на срока на стикер-предписанието, в случай, че не са предприети необходимите мерки за преместването на излязлото от употреба моторно превозно средство, ще бъде издадена заповед за принудителното му преместване.

 

 

РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.