Съобщение за одобрена схема за поставяне на санитарен възел

Съгласно чл.19а, ал.1 от НПОРИМДЕРДТСО и във връзка с чл.19, ал.5 от НПОРИМДЕРДТСО, Ви уведомяваме, че в Направление  “Архитектура и градоустройство” е одобрена схема за поставяне на санитарен възел до последна спирка на тролей № 1, м.“Левски зона Г“, ул.“Поручик Георги Кюмюрджиев“.

Схемата за поставяне се намира в отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“, ул.“Плакалница“ № 51, бл.59, ет.4, стая 419 и може да се разгледа от заинтересованите лица в приемно време – вторник от 9.00-12.00ч и сряда от 13.30-16ч.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.