Съобщение за одобрен ПУП

Столична община, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение № 423 по Протокол № 79/11.07.2019 г. на СОС е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, кв. 35, У ПИ Ш-346, 24-„за офиси и маг.“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, одобрен е решение на СОС № 541 от 23.07.2015 г. на СОС, който е изложен в район „Подуяне“ - Столична община.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването му.

Жалбите се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

 ДВ бр.75 от 24.09.2019 г.

Решението на СОС може да намерите тук


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.