Съобщение за изработен проект за изменение на плана за регулация на м. „к-с Ботевградско шосе”, кв.148 /част/, кв.150/част/ и ул.”549”

СЪОБЩЕНИЕ

 

Столична община на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за регулация на м. „к-с Ботевградско шосе”, кв.148 /част/, кв.150/част/ и ул.”549”, който е изложен в район „Подуяне”. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на оснаование чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез район „Подуяне”.

 

ДВ бр.18/27.02.2018г.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.