Съобщение за изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: „Модернизация на железопътни участъци"

Столична община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне - гара Биримирци“, гара Биримирци - гара Подуяне разпределителна“, гара София - гара Елин Пелин“, „гара Казичене - гара Равно поле - гара Столник“ за проект „Развитие на железопътен възел София“ “, в обхвата на следните подучастьци: Подучастьк №2 - Централна гара София-Подуяне от проектен км 1+241.66 до проектен км 2+734.03,
Подучастьк №3 - Гара Подуяне пътническа от проектен км 2+734.03 до км 3+732.58,
Подучастьк №4 - Подуяне - Искър от проектен км 3+732.58 до проектен км 7+707.45;
Подучастьк №5 - Гара Искър от проектен км 7+707.45 до км 9+889.28; Подучастьк №6 - Искър - Казичене от проектен км 9+889.28 до проектен км 13+186.36; Подучастьк №7 - Гара Казичене от проектен км 13+186.36 до км 15+060.86; Подучастьк №16 - Техштческа гара Казичене от проектен км: 11+198.66 до проектен км: 13+608.78 и Подучастьк №17 - Гара Подуяне от проектен км 3+033.13 до проектен км 7+130.14.


ДВ бр.24/17.03.2020г.

Обявление

Ситуация

Чертежи - 1

Чертежи - 2

Чертежи - 3

Чертежи - 4

Чертежи - 5

Чертежи - 6


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.