Съобщение за издадена Заповед РА50-938/09.12.2019г. от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на осонование чл.124б, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед № РА50-938/09.12.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ в следния териториален обхват: улица по о.т.-21-о.т.21а-о.т.21б, м. „НПЗ Хаджи Димитър“, кв.5а, ПИ с идентификатор 68134.602.1302, район „Подуяне“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 19.12.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-938/09.12.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ в следния териториален обхват: м. „НПЗ Хаджи Димитър“, кв.5а, ПИ с идентификатор 68134.602.1302, район „Подуяне“.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.