Съобщение за издадена Заповед РА50-860/19.11.2019г. от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на осонование чл.124б, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед № РА50-860/19.11.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПРЗ в следния териториален обхват: м. „Триъгълника – Ботевградско шосе“, кв.1, УПИ III – „за чисто производство, складове и офиси“ и УПИ VI-1112, 1159, 1194, 1195, 1205, 1206, 1207, 1231, 1258, 1304, 1320, 1360, 1367-„за безвредно производство, складове, офиси, магазини, трафопост, ЛПС и КТП“ за създване на нови УПИ III-1362, 1150, 1452- „за офиси, магазини, складове и автосервиз“ и УПИ VI-1707, 1677, 1361, 1200, 1679, 1150, 1452, 1399, 1302, 1678, 1742-„за безвредно производство, складове, офиси, магазини, трафопост, ЛПС и КТП“, промяна границата с контактен УПИ IV-1132, 1138, 1139-„за автосервиз“, район „Подуяне“. В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 26.11.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.