Съобщение за издадена Заповед № РА50-632/26.08.2019г. от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на осонование чл.124б, ал.2 от ЗУТ е е издадена Заповед № РА50-632/26.08.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ I-867-„за офиси, жилищно строителство и магазини“, за ПИ с идентификатор 68134.610.867, кв.12г, м. „Суха река-запад“, район „Подуяне“ и РУП на нови УПИ I-867-„за офиси, жилищно строителство и магазини“ и УПИ XIV-867„за офиси, жилищно строителство и магазини“. В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 30.08.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.