Съобщение за издадена Заповед № РА50-502/02.07.2019г. от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на осонование чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-502/02.07.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПРЗ в обхвата на: УПИ XVI-1560-„за производство, склад и офис”, УПИ XVIII-1560-„за производство, склад и офис”, УПИ XIX-1560-„за производство, склад и офис” и УПИ XX-1993-„за производство, склад и офис”, кв.9, м. ОСЗ „Сгуроотвала ”

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 19.07.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне”. Възраженията се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.