Съобщение за издадена Заповед № РА50-412/03.06.2019г. от Главния архитект на СО

     Съобщаваме Ви, че на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед № РА50-412/03.06.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПРЗ в обхвата на УПИ II-2,1676,1257,1682-„за магазини, офиси, складове, КПП и ТП”, УПИ III-ТП и УПИ VII-„за чисто производство, складове, офиси”, кв.9, м. „Триъгълника-Ботевградско шосе” В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 19.06.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне”. Възраженията се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно- нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.