Съобщение за издадена Заповед № РА50-343/25.04.2019г. от Главния архитект на СО

     Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РА50- 343/25.04.2019г. от Главния архитект на СО, с която се нарежда да се изработи служебно  проект за ПУП-ИПУР с промяна на уличната регулационна линия, западно на уширението за обръщане на автомобили на задънена улица от о.т.442б и о.т.442в и ИПР в обхват: УПИ II-362, кв.272а, м.„Левски-бул. Ботевградско шосе-рамка”

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 10.05.2019г., пред Административен съд София-град.  Жалбите се подават в район „Подуяне” и изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и гардосутройство” на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.