Съобщение за 3 бр. одобрени схеми от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на основание чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ са одобрени 3бр. схеми от Главния архитект на СО:

- за павилионна група №13, за поставяне на преместваеми обекти  на територията на кв. 13-„за ЖС и магазини”, ул. „Никола Войновски” и ул. „Скайлер”, до бл.87, м жк „Хаджи Димитър”;

- за павилионна група №15, за поставяне на преместваем обект  на територията на кв. 33, УПИ XIX-389, ул. „Лясковец” и ул. „ул. Проф. Иван Шишманов”, срещу бл.151, м жк „Хаджи Димитър”;

- за павилионна група №26, за поставяне на преместваеми обекти  на територията на кв. 149, УПИ-„за ОЖС и търговия”,  ул. „Тодорини кукли”, 

 м. жк „Суха река, к-с- Ботевградско шосе- север”;

Схемите се намира в отдел “Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството”, ул “Плакалница” №51, бл.59, ет 4, стая № 415 и могат да се разгледат от заинтересуваните лица в приемно време – вторник от 9,00-12,00ч. и сряда от 13,30-16,00ч.

Схемите могат да се разгледат и на сайта на район „Подуяне”.

На основание чл. 69, ал.1 от АПК , във връзка с чл.19, ал.1 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и становища по схемата в едномесечен срок от съобщаването, комплектовани с копия от документи за собственост. Възраженията се подават в деловодството на район „Подуяне” и се изпращат чрез НАГ в Административен съд София-град.

Одобрени схеми


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.