Заповед № РПД20-РА50-14/01.09.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РПД20-РА50-14/01.09.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПР в обхват: УПИ IІ-154, за ПИ с идентификатор 68134.630.154, кв.263, м. „Ботевградско шосе – Рилска обител“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 02.09.2020г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град, чрез район „Подуяне“.

Заповед №РПД20-РА50-14 от 01.09.2020г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.