СЪОБЩЕНИЕ ПУП – план-извадка – ПРЗ и ИПРЗ за УПИ I,УПИ II и УПИ III, кв. 5а, м. „НПЗ „Хаджи Димитър“.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ви съобщаваме, че е изработен проект за ПУП – план-извадка – ПРЗ и ИПРЗ за УПИ I-1336-„за безвредно производство, складове и офиси“, УПИ II-1333-„за безвредно производство, складове и офиси“ и УПИ III-1230,1260-„за безвредно производство, складове и офиси“ за нови УПИ I-11,12,13,14,1333,1336,67-„за безвредно производство, складове и офиси“ и УПИ III-15,52,67,1230,1260,67-„за безвредно производство, складове и офиси“; ПРЗ за нов УПИ II-1304-„за безвредно производство, складове и офиси“, кв. 5а,  м. „НПЗ „Хаджи Димитър“. Писмени възражения и предложения по проекта могат да се представят в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на съобщението, съгласно чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Преписка с вх.№ РПД23-ГР00-115-(4)/26.06.2024г.

Извадка от действащ план

Обяснителна записка

ИПР

ИПРЗ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.