Съобщение - изработен проект на схема за поставяне на рекламен елемент с едностранна рекламна площ 12 кв.м (4/3м) в поземлен имот с идентификатор 68134.600.1277, находящ се на бул. „Данаил Николаев

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.19, ал.5 от НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/, Ви съобщаваме, че е изработен проект на схема за поставяне на рекламен елемент с едностранна рекламна площ 12 кв.м (4/3м) в поземлен имот с идентификатор 68134.600.1277, находящ се на бул. „Данаил Николаев“.

С предложената схема можете да се запознаете и на страницата на СО Район „Подуяне“ https://www.poduiane.info/ и на определените места /табла/ в сградата на СО Район „Подуяне“.

На основание чл. 19, ал.7 от НПОРИМДЕРДТСО в едномесечен срок от съобщаването, считано от 18.02.2022 г., могат да се подават писмени възражения и предложения по проекта.

Възраженията и предложенията се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община за разглеждане от общинския експертен съвет по устройство на територията.

Схема


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.