Съобщение - ДВ бр. 65 от 21.07.2020г. относно ПУП

Столична община на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗУТ съобщава, че е коригиран проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план на кв. 264в, м. Ботевградско шосе – Рилска обител-юг, изменение на план за регулация на кв. 3, м. Христо Ботев, и изменение на улична регулация по ул. Стоян Попов от о.т. 71а до о.т. 75 (нова о.т. 75а), които са изложени в район „Подуяне“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район „Подуяне“.

 

ДВ бр.65/21.07.2020г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.