СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че на 29.11.2012г. от 13,30 часа в сградата на район „Подуяне” при СО, ул „Плакалница” №51, ет. 3, заседателна зала-ст.321, по силата на Заповед № РД-09- 464/20.11.2012г. на Кмета район „Подуяне” при СО ще се проведе представяне на проект за ИПРЗ за УПИ I713, УПИ II714, УПИ III715, УПИ IV716, УПИ V717, УПИ VI718 и УПИ VII719,720за ОЖС и маг. /нови/,  кв.23, м. жк „Хаджи Димитър”, а на 20.12.2012г. от 13.30часа в същата зала ще се проведе обществена дискусия за същия проект.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.