Съобщаване по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ на заповед САГ23-РА53-506/01.08.2023г. на Главния архитект на СО, с която е одобрен ПУП – план – извадка – ИПРЗ на м. „к-с Ботевградско шосе“, кв. 364, УПИ I-„за ЖС и КОО“ за нов УПИ V-546-„за ЖС“. Преписка с вх. № РПД21-ГР00-68-(7) от 10.08.2023г.

Заповед САГ23-РА53-506/01.08.2023г.

ПУП - 1

ПУП - 2

ПУП - 3

ПУП - 4

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.