Съобщаване по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-259/19.07.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява ПУП–ИПР, кв. 1, нов УПИ IV-„за озеленяване“, м. „ОСЗ Сгуроотвала“, р-н „Подуяне“, гр. София и Заповед № САГ23-РА50-297/25.08.2023г. на Гл. архитект на СО за ОФГ в заповедта за одобряване, която е неразделна част от същата.

Заповед САГ23-РА50-259/19.07.2023г. на Главния архитект на СО

Заповед САГ23-РА50-297/25.08.2023г. на Главния архитект на СО

ПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.