Съобщаване по реда на чл.129, ал. 1 от ЗУТ на Решение на СОС № 702/27.07.2023г., с което е одобрен ПУП–план извадка-ИПР за кв. 364а, УПИ IV-„за ОЖС и битови услуги“, 364б, УПИ I-„за ОЖС и битови услуги“ и изменение на улична регулация по о.т. 94б-94, м. „к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“, гр. София. Преписка c вх.№ РПД22-ТД26-434-(10) от 12.09.2023г.

Решение на СОС № 702/27.07.2023г.

ИПР

Държавен вестник

Информация

Информация НАГ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.