Съобщаване по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Заповед № САГ23-РА50-387/18.12.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ИПРЗ, м. „Левски – зона Г“, кв. 6, нов УПИ ХХII-216,287-„за ЖС и ПГ“ и изменение на улична регулация по о.т. 160-175, СО-район „Подуяне“.

Съобщаване по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Заповед № САГ23-РА50-387/18.12.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ИПРЗ, м. „Левски – зона Г“, кв. 6, нов УПИ ХХII-216,287-„за ЖС и ПГ“ и изменение на улична регулация по о.т. 160-175, СО-район „Подуяне“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и пред АС София-град. Със заповедта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. Тел. за връзка 02/ 81-46-113.

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел ПНО на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

Преписка c вх.№ РПД17-ГР00-19-(43) от 21.12.2023г.

Заповед № САГ23-РА50-387/18.12.2023г. на Гл. архитект на СО

ИПР

ИПРЗ

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.