Съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ преработен проект за ПУП – ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ от на м. „Левски зона Г – разширение“, кв. 20 и кв. 28а /част от кв. 28/, район „Подуяне“, СО и съобщаване по реда на чл. 16, ал. 4, изречение четвърто от ЗУТ на доклад за определяне на пазарната стойност на имотите в обхвата на ПУП, приета с протокол № ЕС-ПО-10 от 16.08.2022г.

Съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ преработен проект за ПУП – ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ от на м. „Левски зона Г – разширение“, кв. 20 и кв. 28а /част от кв. 28/,  район „Подуяне“, СО и съобщаване по реда на чл. 16, ал. 4, изречение четвърто от ЗУТ на доклад за определяне на пазарната стойност на имотите в обхвата на ПУП, приета с протокол № ЕС-ПО-10 от 16.08.2022г.

Преписка c вх.№ РПД21-ГР00-46-(5) от 21.09.2023г.

ДВ бр. 81/26.09.2023г., стр. 57

Протокол ЕС-ПО-17

Проект

Информация - ДВ

Информация


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.