Съобщаване на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ по реда на чл. 61 от АПК на Заповед № САГ24-РА53-65/26.01.2024г. за ОФГ в Заповед № РА50-1006/14.12.2022г. на Гл. архитект на СО, относно одобрен план - извадка – план за регулация на м. “НПЗ Хаджи Димитър“, кв. 15а, УПИ XVI-6-„за ЖС, офиси, магазини и подземни гаражи“ и план-извадка ПР за УПИ XVII-9020-„за офиси, магазини и подземни гаражи“ за ПИ с идентификатори 68134.605.6 и 68134.605.9020, Район „Подуяне“, гр. София.

Съобщаване на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ по реда на чл. 61 от АПК на Заповед № САГ24-РА53-65/26.01.2024г. за ОФГ в Заповед № РА50-1006/14.12.2022г. на Гл. архитект на СО, относно одобрен план - извадка – план за регулация на м. “НПЗ Хаджи Димитър“, кв. 15а, УПИ XVI-6-„за ЖС, офиси, магазини и подземни гаражи“ и план-извадка ПР за УПИ XVII-9020-„за офиси, магазини и подземни гаражи“ за ПИ с идентификатори 68134.605.6 и 68134.605.9020, Район „Подуяне“, гр. София.

Преписка c вх.№ РПД20-ГР00-79-(8)/02.02.2024г.

Заповед № САГ24-РА53-65/26.01.2024г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.