Съобщаване на ПУП–ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ и ИПУР по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ на м. „к-кс Ботевградско шосе“, кв. 353, нов УПИ I-„за озеленяване“ за нови УПИ XX-135-„за ЖС“, УПИ XXI-136-„за ЖС“, УПИ XXII-140-„за ЖС“, УПИ XXIII-141-„за ЖС“; изменение на улична регулация по о.т.345-о.т.635, район „Подуяне“ - СО, гр. София - Преписка с вх. № РПД22-ГР00-124-(6) от 04.10.2023г.

ПУП - ИПЗ

ПУП - ИПР

Обяснителна записка


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.