Съобщаване на ПУП–ИПР по реда на чл.128, ал. 1 от ЗУТ за кв. 10а, УПИ Х-867-„за офиси, магазини и складове“ за нов УПИ Х-2143, 2144-„за офиси, магазини и складове“, контактни УПИ VIII-1125-„за офиси, магазини и складове“; изменение на улична регулация по о.т.270-238б и по о.т.270-270в; контактен кв. 10в, УПИ I-868-„за офиси, магазини и складове“, м. „Хаджи Димитър“, р-н „Подуяне“, гр. София- Преписка с вх. № РПД22-ГР00-83-(5) от 10.07.2023г.

Съобщение - НАГ

Съобщение

Проект

Държавен вестник бр. 61/2023г., стр. 68


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.