Съобщаване на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-806/09.11.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР-план извадка на УПИ I-1058,1062,1071-„за магазини, офиси, складове, КПП, ТП и безвредно производство“, УПИ III-958–„за офиси, магазини, складове, търговия, безвредни производства“ и УПИ VI-957,1068-„за магазини и офиси“, поземлени имоти с идентификатори 68134.602.9041, 68134.602.9042, 68134.602.1072, 68134.602.1071 и 68134.602-44 по КККР, кв. 2, м. „Хаджи Димитър - част“, район „Подуяне“- СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ ви съобщаваме, че е издадена Заповед САГ23-РА53-806/09.11.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава  да се изработи проект за ПУП – ИПР-план извадка  на УПИ I-1058,1062,1071-„за магазини, офиси, складове, КПП, ТП и безвредно производство“, УПИ III-958–„за офиси, магазини, складове, търговия, безвредни производства“ и УПИ VI-957,1068-„за магазини и офиси“, поземлени имоти с идентификатори 68134.602.9041, 68134.602.9042, 68134.602.1072, 68134.602.1071 и 68134.602-44 по КККР, кв. 2,  м. „Хаджи Димитър - част“, район „Подуяне“- СО. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 22.11.2023г. пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Преписка с вх.№ РПД23-ГР00-135/20.11.2023г.

Заповед САГ23-РА53-806/09.11.2023г.

ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.