Съобщаване на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-747/25.10.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се одобрява проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I-„за археология“, кв. 343в, м. „к-с Ботевградско шосе“, район „Подуяне“- СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РПД17-ГР94-447-(32)/01.11.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се одобрява проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I-„за археология“, кв. 343в, м. „к-с Ботевградско шосе“, район „Подуяне“- СО.  Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Преписка с вх.№ РПД17-ГР94-447-(32)/01.11.2023г.

Заповед № РПД17-ГР94-447-(32)/01.11.2023г.

ИПЗ

ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.