Съобщаване на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-828/13.11.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР на м. „Хаджи Димитър - част“, кв.11а, УПИ VII-933-„за офиси и магазини“ и на контактен УПИ VIII-934–„за офиси и магазини“ за ПИ с идентификатор 68134.600.033, район „Подуяне“- СО.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-828/13.11.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава  да се изработи проект за ПУП – ИПР на  м. „Хаджи Димитър - част“,  кв.11а,  УПИ VII-933-„за офиси и магазини“ и на контактен  УПИ VIII-934–„за офиси и магазини“ за ПИ с идентификатор 68134.600.033,  район „Подуяне“- СО. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 28.11.2023г. пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед №САГ23-РА53-828/13.11.2023г. на Главния архитект на Столична община

Мотивирано предложение - ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.