Съобщаване на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-664/04.10.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ за образуване на нов УПИ Х-1329-„за офиси, паркинг, трафопост и ФЕЦ“, поземлен имот с идентификатор 68134.614.1329, кв. 104а, м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, район „Подуяне“, гр. София.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-664/04.10.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ за образуване на нов УПИ Х-1329-„за офиси, паркинг, трафопост и ФЕЦ“, поземлен имот с идентификатор 68134.614.1329, кв. 104а, м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, район „Подуяне“, гр. София.. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 19.10.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Преписка с вх.№ РПД23-ГР00-115/17.10.2023г.

Заповед № САГ23-РА53-664/04.10.2023 г.

Задание

ИПРЗ

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.