С Решение на СОС № 825 по Протокол №73, т.25 от 18.12.2014г. е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ VIII-„за жил. стр.” и УПИ IX-6,7,8,78, кв.24, м. жк „Левски-зона Г”

С Решение на СОС № 825 по Протокол №73, т.25 от 18.12.2014г. е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ VIII-„за жил. стр.”  и УПИ IX-6,7,8,78, кв.24, м. жк „Левски-зона Г”

  Решението е публикувано в ДВ бр.9/03.02.2015г.

  Срок за подаване на възражения – 30 дни от обнародването в ДВ. /виж повече/

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.