Решение на СОС № 833 по Протокол №73, т.33 от 18.12.2014г. е одобрен проект за специализиран подробен устройствен план за метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен”

С Решение на СОС № 833 по Протокол №73, т.33 от 18.12.2014г. е одобрен проект за специализиран подробен устройствен план за метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен” и свързаните с него изменения на планове за регулация и план схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

  Решението е публикувано в ДВ бр.9/03.02.2015г.

  Срок за подаване на възражения – 30 дни от обнародването в ДВ.

Решение

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.