“РЕМОНТ НА АЛЕИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ЛОКАЛНА ГРАДИНА УПИ I – за озеленяване, КВ. 43, М. „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ ПРИ 24 СОУ “П.ЯВОРОВ”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА

СТРОЕЖ: “РЕМОНТ НА АЛЕИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ЛОКАЛНА ГРАДИНА УПИ I – за озеленяване, КВ. 43, М. „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“  ПРИ 24 СОУ “П.ЯВОРОВ”.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА : 05.10.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РАЙОН ”ПОДУЯНЕ” СО, ТЕЛ. 02 8146 215

ВИД НА СТРОЕЖА: БЛАГОУСТРОЙСТВЕН-ТЕКУЩ РЕМОНТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “АРТ ЕЛИТ” ЕООД

ТЕЛ. 0988934594 – ЯНКА ДАВИДОВА

ТЕЛ. 0886501844 – ГЕОРГИ КАРАГЬОЗОВ

КООРДИНАТОР ПО БЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ТЕЛ. 0988934594 – ЯНКА ДАВИДОВА

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОЕЖА: 05.10.2016Г.

ПЛАНИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

ПЛАНИРАН МАКСИМАЛЕН БРОЙ РАБОТНИЦИ – 10 БР

Чертеж

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.