ПУП-ИПРЗ за нови УПИ I – „за училище“, УПИ XII 95 – „за жс“ и УПИ XIII 96 – „за жс“, кв. 357, м. „Ботевградско шосе II – ра част

Съобщаване на заповед № РА50-191/12.03.2020г. на Главния архитект на СО, за одобряване на проект  за ПУП-ИПРЗ за нови УПИ I – „за училище“, УПИ XII 95 – „за жс“ и УПИ XIII 96 – „за жс“, кв. 357, м. „Ботевградско шосе II – ра част“, по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

Приложение:

Заповед № РА50-191/12.03.2020г и ПУП - ИПРЗ

Заповед

Чертеж 1

Чертеж 2

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.