ПУП - ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ на м. „Хаджи Дими-тър - част“, кв. 63в, УПИ V -1124-„за офиси, магазини и складове“, УПИ VIII-568-„за офиси, магазини и складове“ и УПИ IХ-2146-„за производствена и складова дейност“, УПИ Х-1137-„за офиси, магазини и складове“, УПИ ХI-1138-„за офиси, магазини и складове“, УПИ ХII-1139-„за производствена и складова дейност“ и УПИ ХVI-2146-„за производствена и складова дейност“ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.600.568, 68134.600.1124, 68134.600.1137, 68134.600.1138, 68134.600.2146 и 68134.600.1147; ИПР на контактен УПИ VI-1263-„за офиси, магазини и складове“; новообразувани УПИ V-568,1124,1138,2146,2147-„за ЖС и магазини“, УПИ IХ-2146-„за ЖС, магазини и офиси“ и УПИ Х-1137-„за ЖС, магазини и офиси“, район „Подуяне“ – СО - преписка РПД18-ГР94-668-(9) от 26.07.2023г.

ИПРЗ - 1

ИПРЗ - 2

ИПРЗ - 3

ИПРЗ - 4


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.