ПУП – ИПРЗ и РУП /изменение на план за регулация и застрояване и работен ус-тройствен план/, кв. 39, м. „Суха река - запад“, УПИ IV-„за автотранспорт“ и УПИ V-466-„за адм. обсл., работилница и ателиета“ за нови УПИ IV-467,468,471-„за ОО и етажен паркинг“ и УПИ V-466-„за ЖС“, район „Подуяне“ - СО - преписка с вх.№ РПД22-ГР00-6-(9)/10.07.2023г.

РУП - силуети

РУП

ИПРЗ

ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.