ПУП – ИПРЗ и ИПУР /изменение на план за регулация и застрояване и изменение на улична регулация/, кв. 39, м. „Суха река - запад“, УПИ VI-„за метрополитен и озеленяване“, изменение на улична регулация по о.т. 316в – о.т. /без номер/ и об-разуване на нов VIII-460,2171-„за ЖС, офиси, магазини и ТП“ /ПИ с идентифика-тори 68134.610.460 и 68134.610.2171/, район „Подуяне“ – СО, преписка с вх.№ РПД23-ГР00-38-(5)/10.07.2023г.

ПУП - ИПРЗ

ИПЗ схема

ИПР и ИПУР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.