ПУП – ИПР за УПИ II-„за гаражи“, УПИ III-„за озеленяване“, новообразуван УПИ II-„за противопожарна охрана“, ПИ с идентификатор 68134.613.813, и измене-ние на улична регулация, кв.55, м. “к-с Ботевградско шосе“- преписка с вх. № РПД21-ГР00-17-(17)/15.06.2023г.

Проект


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.