ПУП - ИПР /изменение на план за регулация/ на м. „к-с Ботевградско шосе“, кв. 148, УПИ II-„за парк“, УПИ III-„за общежитие“ и УПИ V-„за стадион „Левски“, зак-рити спортни съоръжения, паркинги и озеленяване“ и изменение на улична регу-лация по о.т.257-56, район „Подуяне“ – СО - преписка РПД22-РИ95-4-(7) от 26.07.2023г.

Проект


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.