Профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни

Във Връзка с изпълнението на ЗАПОВЕД № СОА16-РД09-842 от 17.05.2016г. на Столична Община и необходимостта от предприемане на спешни мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни(говеда) и прилагане на мерки по здравеопазване на животните на територията на Столична община Ви предоставям за информация следната инструкция от Българска Агенция по Безопасност на Храните за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести.

ЗАПОВЕД № СОА16-РД09-842 от 17.05.2016г.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.