Проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м. „Левски – зона Г“, кв.24, УПИ IV-„за ЖС“ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.601.2448, 68134.601.2449 и 68134.601.2450, и ИПР на контактни УПИ V-78 и УПИ ХI-46-„за КОО“, район „Подуяне“ - СО.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ ви съобщаваме, че е изработен проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м. „Левски – зона Г“, кв.24, УПИ IV-„за ЖС“ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.601.2448, 68134.601.2449 и 68134.601.2450, и ИПР на контактни УПИ V-78 и УПИ ХI-46-„за КОО“, район „Подуяне“, гр. София.

С проекта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. В 14 дневен срок от получаване на писмено уведомление могат да се правят писмени възражения и предложения по проекта, окомплектовани с копия от документите за собственост.

Преписка с вх.№ РПД23-ГР00-143-(2)/12.06.2024г.

ИПЗ

ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.