Проект за ПУП – ИПЗ И РУП за УПИ II – 35 и УПИ III – 36,

Обявяване на проект за ПУП – ИПЗ И РУП за УПИ II – 35 и УПИ III – 36, кв. 31, м. „Сухата река – запад“ , район „Подуяне“ по чл. 128, ал. 3

Приложение:

Проект за ИПЗ И РУП

Чертеж 1

Чертеж 2

Чертеж 3

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.