Проект за ПУП - ИПУР за кв.9, м. НПЗ „Хаджи Димитър – Малашевци“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - ИПУР от о. т. 152 до о. т. 151, от о. т. 151 до о. т. 153а и от о. т. 153а до о. т. 153в, план – извадка – ИПРЗ на УПИ XVII-828 „за общ. обслужване, сгради, офиси, магазини, жилища, общежитие, хотели, склад, безвредно производство и ТП“, кв.9, м. НПЗ „Хаджи Димитър – Малашевци“, ПИ с идентификатор 68134.600.2221 и на контактен УПИ IV – „търговски център, администрация, хотел, общежитие, чисто производство, складове и ПГ“.

Скица - част 1

Скица - част 2


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.