Проект за ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ на УПИ I-815-„за офиси, магазини и складове“ за нов УПИ I-815-„за ЖС, Маг. и ПГ“, кв.63в, м. „Хаджи Димитър – част“, район „Подуяне“ - СО, гр. София

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ на УПИ I-815-„за офиси, магазини и складове“ за нов УПИ I-815-„за ЖС, Маг. и ПГ“, кв.63в, м. „Хаджи Димитър – част“, район „Подуяне“ - СО, гр. София. С проекта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. В 14 дневен срок от получаване на писмено уведомление могат да се правят писмени възражения и предложения по проекта, окомплектовани с копия от документите за собственост.

Преписка РПД23-ГР00-86-(2)/02.02.2024г.

ИПЗ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.