Проект за ПУП – ИПР - план-извадка на УПИ I-1058,1062,1071, УПИ III-958 и УПИ VI-957,1068, кв. 2, и изменение на улична регулация о.т.103 до о.т.104, м. „Хаджи Димитър - част“, район „Подуяне“- СО

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаване на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ на ПУП – ИПР - план-извадка на УПИ I-1058,1062,1071-„за магазини, офиси, складове, КПП, ТП и безвредно производство“, УПИ III-958–„за офиси, магазини, складове, търговия, безвредни производства“ и УПИ VI-957,1068-„за магазини и офиси“, поземлени имоти с идентификатори 68134.602.9041, 68134.602.9042, 68134.602.1072, 68134.602.1071 и 68134.602-44 по КККР, кв. 2, и изменение на улична регулация о.т.103 до о.т.104, м. „Хаджи Димитър - част“, район „Подуяне“- СО.

Преписка с вх.№ РПД23-ГР00-135-(2)/15.03.2024г.

ИПР

Обяснителна записка


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.