Проект за ПУП – ИПР на УПИ I-„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ТП“, УПИ II-268-„ЗА ЖС“, УПИ III-266-„ЗА ЖС“ и УПИ IV-267-„ЗА ЖС“, кв.93 и изменение на улична регулация на улица „Витиня“ по о.т.514-518-519, м.“Квартали от североизточен град прилежащи на първа задгарова артерия“

ИПР - графична част


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.